Change language to english

WITAMY

Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo prawne, tłumaczenia prawne i prawnicze, tłumaczenia finansowe i ubezpieczeniowe oraz konsultacje z zakresu Prawa zamówień publicznych. Zapraszamy!

Obrazek doradztwo prawne, zamówienia publiczne, tłumaczenia prawnicze
doradztwo prawne

W zakresie usług prawniczych specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej budowlanego procesu inwestycyjnego zarówno od strony inwestora, jak i wykonawcy. Nasza obsługa inwestycji zaczyna się od momentu przygotowania inwestycji, poprzez wybór wykonawców i podwykonawców, negocjowanie umów wykonawczych, nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego oraz działań wszystkich jego uczestników oraz końcowy odbiór wykonanych robót i ich rozliczenie.

 

Silny akcent kładziemy także na prawo rzeczowe i obrót nieruchomościami oraz obsługę prawną inwestorów zagranicznych rozpoczynających działalność na rynku polskim.

 

Do sfery naszych zainteresowań należy także obsługa korporacyjna spółek handlowych w zakresie zarówno ich bieżącego funkcjonowania, jak i w zakresie przekształceń kapitałowych (przejęcia, połączenia, likwidacje).

 

Ponadto współpracujemy z firmami o profilu handlowym sprawując bieżący monitoring i nadzór nad procesem windykacji należności handlowych.

czytaj więcej
tłumaczenia prawnicze

Trzon naszego zespołu tłumaczeń prawniczych tworzą prawnicy-lingwiści. Z czasem dołączyli do nas filolodzy, których pasją stały się tłumaczenia prawnicze i którzy z tą dziedziną sztuki przekładu postanowili związać swoją przyszłość zawodową.

 

Wykonujemy tłumaczenia wysokospecjalistycznych tekstów prawnych i prawniczych, finansowych oraz ubezpieczeniowych. Dzięki pracy zespołowej i zasadzie jednolitości miejsca i czasu wykonywania tłumaczeń przez wszystkie osoby przydzielone do danego projektu oferujemy naszym klientom możliwość przekładu dokumentów o dużych objętościach w relatywnie krótkich terminach.

czytaj więcej
zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to szczególna pasja części zespołu prawnego naszej firmy, na czele z jej założycielem.

 

Na polu tym oferujemy wykonawcom i zamawiającym zarówno kompleksową obsługę w zakresie całej ich aktywności w dziedzinie zamówień publicznych, jak również wsparcie na potrzeby poszczególnych postępowań.

 

Zamawiającym oferujemy zdjęcie z ich barków większości obowiązków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez przyjęcie funkcji pełnomocnika Zamawiającego, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy PZP. Ponadto reprezentujemy zamawiających w sporach z wykonawcami w trakcie postępowań protestacyjnych, odwoławczych (przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz skargowych (przed właściwym sądem okręgowym).

 

Wykonawcom natomiast oferujemy bieżące wsparcie merytoryczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które pełne są pułapek formalnych. Chronimy również firmy wykonawcze przed nadużyciami ze strony zamawiających strając się dopilnować, aby zapisy opiniowanych przez nas dokumentacji przetargowych oraz wzorów umów nie naruszały przepisów prawa.

czytaj więcej
 

Główna   |   O firmie   |   Doradztwo prawne   |   Tłumaczenia prawnicze   |   Zamówienia publiczne   |   Szkolenia   |   Kontakt   |   Pozostałe

Zapłać online

................................................................

IURIDICO 2009 - wszelkie prawa zastrzeżone

Virtual Services - tworzenie stron www